Faktisk var det kun en 100 dages plan, Jens og jeg bryggede på i går i Silkeborg. En plan der rækker til nytårsaften. Da vi havde siddet, stået og skrevet i mødelokalet et par timer gik vi over til nabohuset Aqua Akvarium og blev inspireret og afledt af de rolige maller, ørreder og mange flere andre slags fisk, som tog det stille og roligt selvom børnene stod og hoppede og snakkede løs omkring dem.

Agendaen var både visionen og missionen med Nøglebundtet. Og hvordan vi kommunikerer til målgruppen sønner og døtre, som tænker i generationsskifte? Hvordan vi ønsker at netværkene skal give videndeling og inspiration til deltagerne, så generationsskiftet bliver succesfuldt trods mange udfordringer? Hvordan vi praktisk rollefordeler opgaverne mellem os, hvor lang tid vi bruger på det i ugerne frem og hvor ofte vi fysisk vil mødes?

Vi fik startet helikopteren – og prøvede at tænke 3 år frem – eller for at blive i dagene: 1000 dage bliver til 100 generationsskifte-deltagere i Nøglebundtet – det er målet! Samt en masse brugere online, som vil  lade sig inspirere den vej. Vi vil arbejde med det “bløde” område i generationsskifte og samarbejde med dygtige advokater og revisorer, som tager godt hånd om de “hårde fakta”.

Vi vender tilbage… 🙂 Nøglebundtet.dk … under bearbejdning….

Jens og Annette

2015-08-14 18.40.08

Nøglebundtet – 100 dages plan

Oktantkurser.dk – SpickerSpicker.dk