Onsdag i den forgangne uge blev jeg inspireret af Lone Mørup Mikaelsen – MM Media. Thomas, erhvervSilkeborg havde budt indenfor til indlæg om elevatortalen. Den både elskede og hadede tale, som på halvt minut gør iværksætteren super interessant, hvis den er bygget godt op og fortalt med præcision og passion.

Lone valgte en helt anden indgang. Efter velkomst fandt hun nogle notater frem, som hun havde gjort sig ud fra den tilsendte deltagerliste. LinkedIn havde været hovedkilden og her var enkelte blevet studeret nærmere. Hun lod øjnene falde på den første, som hun genkendte fra LinkedIn fotoet. Og lad os kalde hende Lise:

”Lise – jeg kan se, at du kender Bjørn”, sagde Lone ”Hvor kender du ham fra?” Og efter Lise fortalte, hvor hun kendte Bjørn fra, så fortalte Lone også en anekdote, hvor hun selv kendte Bjørn fra.

Denne lille fælles-relations-mængde kunne vi alle forholde os til. Det havde en stærk virkning. Dels til at bryde isen, men også til accept og en form for spontan tillid til den anden.

Konklusionen på elevatortalen blev alt andet end elevatortale. Der skal fællesmængder og relationer til, så bliver samtalerne med os hver især både længere og meget mere interessante end en kort elevatortale.

Research den fælles relation – et nemt og godt råd, som jeg vil tage til mig – endnu mere!

God uge 11 derude…

Relationshilsner

Find den gode fællesmængde i relationen før næste træk udefra…

Annette – SpickerSpicker.dk – Nøglebundtet.dk – T 3029 4820